Informații de interes public

În contextul luptei pentru limitarea răspândirii cu virusul SARS-CoV‑2,

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “SF. APOSTOL ANDREI” Constanţa,

 din municipiul Constanța, bulevardul Tomis, nr. 145, județul Constanța, C.U.I  RO17839369, reprezentat prin Manager – dr. Grasa Nicolae Cătălin,

a oferit, prin comodat,

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă„Dobrogea” al judeţului Constanţa

3 Nebulizatoare Microaeroflora 99 MB,

pentru dezinfectarea și decontaminarea suprafețelor împreună cu accesoriul dedicat Modulator Micro-Nebulizator 99M (dezinfectare bactericidă, fungicidă, virucidă, sporicidă)

Având în vedere prevederile art. 5 din Legea nr. 32 din 19 mai 1994, actualizată, privind sponsorizarea, publicăm un

extras din

Raportul de acceptare a comodatului


În contextul luptei pentru limitarea răspândirii cu virusul SARS-CoV‑2

Asociația pentru Salvarea Patrimoniului Cultural Dobrogea,

din municipiul Constanța, str. Ileana Cosânzeana, nr. 12, județul Constanța, cod fiscal 41339587, reprezentată de preşedintele acesteia, domnul AIFTINCĂI LUCIAN, a sponsorizat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al judeţului Constanţa cu 15 (cincisprezece) pulverizatoare manuale Energo 2 litri, 1  pulverizator manual Energo 5 litri, 1 pulverizator cu acumulator Energo 16 litri şi 4 dezinfectanţi Ecocid 2,5 Kg pentru dezinfecția spațiilor și tehnicii de intervenție folosite, în misiunile încredinţate, de echipajele specializate din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al judeţului Constanţa, în vederea limitării infectării cu coronavirusul SARS-CoV‑2.

Având în vedere prevederile art. 5 din Legea nr. 32 din 19 mai 1994, actualizată, privind sponsorizarea, publicăm un

extras din Raportul de acceptare a sponsorizării.

______________________________________

Domnul Nicolescu Costel, din Năvodari, a sponsorizat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al judeţului Constanţa cu un motofierăstrău Expert 450/451- pentru asigurarea îndeplinirii misiunilor încredinţate şi intervenţia echipajelor specializate.

Având în vedere prevederile art. 5 din Legea nr. 32 din 19 mai 1994, actualizată, privind sponsorizarea, publicăm un extras din Raport acceptare donatie motofierastrau Expert

______________________________________

Primăria Hîrșova a oferit sub formă de comodat inspectoratului un teren

În vederea construirii unui sediu pentru Stația de pompieri Hîrșova din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al judeţului Constanţa, Primăria Hîrșova, cu sediul în str. Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, oraș Hîrșova, jud. Constanța,având C.U.I. 7453165, a oferit sub formă de comodat instituţiei noastre un teren. Raport accep comodat Harsova

Având în vedere prevederile art. 16, alin. 1 din O.M.A.I. nr. 53 din 16 mai 2017 privind acceptarea donaţiilor, darurilor manuale, comodatelor şi sponsorizărilor în Ministerul Afacerilor Interne, publicăm un extras din

Compania Națională ”Administrația Porturilor Maritime” S.A. a oferit sub formă de comodat inspectoratului un terminal telefonic marca Panasonic, model KX-TS 500FX

Conținut:„ Necesitatea și oportunitatea acceptării prin comodat a bunurilor mai sus menționate este justificată prin următoarele acte normative:

  • Legea nr. 481 din 2004 privind protecţia civilă;
  • U.G. nr. 21 din 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;
  • M.A.I nr. 886 din 2005, Norme tehnice privind Sistemul naţional integrat de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei;
  • M.A.I. nr. 1259 din 2006 privind Înştiinţarea, avertizarea, prealarmarea şi alarmarea în situaţii de protecţie civilă; 

Respectând prevederile art. 16, alin. 1 din O.M.A.I. nr. 53 din 16 mai 2017 privind acceptarea donaţiilor, darurilor manuale, comodatelor şi sponsorizărilor în Ministerul Afacerilor Interne, publicăm un extras din EXTRAS Raport acceptanta telefon

Compania Națională ”Administrația Porturilor Maritime” S.A. a oferit sub formă de comodat inspectoratului o Centrală de înștiințare-alarmare publică, centrală de nivel superior (de integrare în sistemul județean/național) și o sirenă electronica de alarmare publică UTS 1200”

Conținut:„ Necesitatea și oportunitatea acceptării prin comodat a bunurilor mai sus menționate este justificată prin următoarele acte normative:

  • Legea nr. 481 din 2004 privind protecţia civilă;
  • U.G. nr. 21 din 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;
  • M.A.I nr. 886 din 2005, Norme tehnice privind Sistemul naţional integrat de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei;
  • M.A.I. nr. 1259 din 2006 privind Înştiinţarea, avertizarea, prealarmarea şi alarmarea în situaţii de protecţie civilă; 

Respectând prevederile art. 16, alin. 1 din O.M.A.I. nr. 53 din 16 mai 2017 privind acceptarea donaţiilor, darurilor manuale, comodatelor şi sponsorizărilor în Ministerul Afacerilor Interne, publicăm un extras din Extras Raport acceptanta Sonia

Primăria Chirnogeni a oferit sub formă de comodat inspectoratului brigadă de pompieri + garaj mașini pompieri, împrejmuire, cabină poartă și teren 

În vederea asigurării spațiilor necesare desfășurării activității de către personalul Gărzii 2 de Intervenție Chirnogeni din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al judeţului Constanţa, Primăria Chirnogeni, cu sediul în str. Primăriei, nr. 16bis, localitatea Chirnogeni, jud. Constanța, având C.U.I. 6483311, a oferit sub formă de comodat instituţiei noastre brigadă de pompieri + garaj mașini pompieri, împrejmuire, cabină poartă și teren.

Având în vedere prevederile art. 16, alin. 1 din O.M.A.I. nr. 53 din 16 mai 2017 privind acceptarea donaţiilor, darurilor manuale, comodatelor şi sponsorizărilor în Ministerul Afacerilor Interne, publicăm un extras din Raportul de acceptare a comodatului

Organizația Neguvernamentală Mare Nostrum a oferit sub formă de donație inspectoratului bunurile cuprinse în anexă

În vederea asigurării condițiilor necesare desfășurării activității de către personalul Secției de pompieri Mangalia din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al judeţului Constanţa, Organizația Neguvernamentală Mare Nostrum, cu sediul în str. Bogban Vodă, nr. 16, mun. Constanța, jud. Constanța,având C.U.I. 7015190, a oferit sub formă de comodat instituţiei noastre bunurile cuprinse în anexă.

Având în vedere prevederile art. 16, alin. 1 din O.M.A.I. nr. 53 din 16 mai 2017 privind acceptarea donaţiilor, darurilor manuale, comodatelor şi sponsorizărilor în Ministerul Afacerilor Interne, publicăm un extras din Raportul de acceptare a donației”

Primăria Hîrșova a oferit sub formă de comodat inspectoratului pavilion administrativ și teren – Remiză P:S.I..

În vederea asigurării spațiilor necesare desfășurării activității de către personalul Stației de pompieri Hîrșova din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al judeţului Constanţa, Primăria Hîrșova, cu sediul în str. Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, oraș Hîrșova, jud. Constanța,având C.U.I. 7453165, a oferit sub formă de comodat instituţiei noastre un pavilion administrativ și un teren – Remiză P.S.I.

Având în vedere prevederile art. 16, alin. 1 din O.M.A.I. nr. 53 din 16 mai 2017 privind acceptarea donaţiilor, darurilor manuale, comodatelor şi sponsorizărilor în Ministerul Afacerilor Interne, publicăm un extras din Raport accep comodat Harsova

Asociația CTIF din România  sponsorizează inspectoratul cu un kit complet manechin simulator maternal și neonatal Noelle, model S550.-link

În vederea pregătirii personalului operativ pentru acordarea primului ajutor în programele Centrului de Formare și Pregătire în Descarcerare și Asistență Medicală de Urgență din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al judeţului Constanţa, „Asociația CTIF din România”, cu sediul în str. Banu Dumitrache, nr. 46, sector 2, mun. București, având C.U.I. RO15854400, cont IBAN: RO12 RNCB 0078 0071 3715 0001, deschis la B.C.R. sucursala Ștefan cel Mare, mun. București, a sponsorizat instituţia noastră cu un kit complet manechin simulator maternal și neonatal Noelle, model S550, cu 1 (una) bucată geantă cu buzunare accesorii defibrilator Corpuls 3 şi cu 2 (două) bucăți accesorii braț de training multifuncțional (piele de schimb pt. brațul de training multifuncțional).

Având în vedere prevederile art. 5 din Legea nr. 32 din 19 mai 1994, actualizată, privind sponsorizarea, publicăm un extras din Raport accept donatie Asociatia CTIF din Romania

Fundaţia pentru SMURD sponsorizează inspectoratul cu două motociclete pentru intervenţia echipajelor de prim-ajutor SMURD.

Pentru activitatea de intervenţie a echipajelor de prim-ajutor S.M.U.R.D. din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al judeţului Constanţa, Fundaţia pentru SMURD, cu sediul în str. Prof.dr. Gheorghe Marinescu, nr. 50, Târgu-Mureş, jud. Mureş, având C.I.F. 20177660, cont IBAN: RO15 RNCB 0188 0848 0804 0001, deschis la B.C.R. sucursala Târgu-Mureş, a sponsorizat instituţia noastră cu 2(două) autovehicule tip motocicletă, marca BMW, model K70 F700 GS, an fabricaţie 2017 , cu 2(două) seturi echipamente medicale şi cu 13 (treiprezece) seturi echipamente de protecţie.

Având în vedere prevederile art. 5 din Legea nr. 32 din 19 mai 1994, actualizată, privind sponsorizarea, publicăm un extras din Raportul de acceptare a sponsorizării.