Inspecția de Prevenire

Informații legate de atribuțiile și activitățile desfășurate de serviciile și compartimentele Inspecției de prevenire.

Informare Preventiva

Campanii naţionale de informare preventivă:

Împreună pentru Siguranță 2023 – sobă

Împreună pentru Siguranță 2023 – electric

Împreună pentru Siguranță 2023 – electric 15

Împreună pentru Siguranță 2023 – reșou

 

IRES_IGSU_SONDAJ 1_RAPORT DE CERCETARE VIZIUNE 2020 I

IRES_IGSU_SONDAJ 2_RAPORT DE CERCETARE VIZIUNE 2020 I

Materiale informare preventiva- proiect VIZIUNE 2020 I — Afise

Afis_A2_Accident_Nuclear

Afis_A2_Accident_SEVESO

Afis_A2_Accident_Substante_Periculoase

Afis_A2_Alunecari_de_teren

Afis_A2_Cutremur

Afis_A2_Epidemie

Afis_A2_Incendii

Afis_A2_Incendii_Paduri

Afis_A2_Inundatii

Afis_A2_Seceta Afis_A2_Zoonoze

Materiale informare preventiva- proiect VIZIUNE 2020 I — Flyere

Flyer_A5_Accident_Nuclear

Flyer_A5_Accident_SEVESO

Flyer_A5_Alunecari_de_teren

Flyer_A5_Cutremur

Flyer_A5_Epidemii

Flyer_A5_Incendii

Flyer_A5_Incendii_de_padure

Flyer_A5_Inundatii

Flyer_A5_Seceta

Flyer_A5_Transport_Substante_Pericuolase

Flyer_A5_Zoonoze

Materiale informare preventiva- proiect VIZIUNE 2020 I — Stickere

Sticker_A5_Accident_Nuclear

Sticker_A5_Accident_SEVESO

Sticker_A5_Accident_Substante_Periculoase

Sticker_A5_Alunecari_de_teren

Sticker_A5_Cutremur

Sticker_A5_Epidemie

Sticker_A5_Incendii

Sticker_A5_Incendii_Paduri

Sticker_A5_Inundatii

Sticker_A5_Seceta

Sticker_A5_ZoonozeFlyer A5_versoFlyer A5_fataFlyer 2_versoFlyer 2_fata

Avizare — autorizare

COMPARTIMENTUL AVIZAREAUTORIZARE

• Programul de relații cu publicul pentru depunerea/emiterea avizelor/autorizațiilor de securitate la incendiu și protecție civilă cât și a punctelor de vedere tehnice de specialitate:

 • Zilnic (zile lucrătoare), între orele 08.00 — 16.00, la sediul Inspecției de Prevenire din municipiul Constanța, b‑dul Tomis, nr. 51, etaj 3

Adresă de e‑mail: avizare_autorizare@isudobrogea.ro (numai pentru depunerea documentațiilor semnate electronic)

Începand cu 01.01.2024 documentațiile de avizare/autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civila se depun în format electronic. Prin excepție, până în data de 31.03.2024, documentațiile tehnice de proiectare se pot depune și în format letric.

 

Omai 180 v3

H.G.R. 571 varianta finală 28.01.2023

PRECIZĂRI IGSU REFERITOR LA APLICAREA HGR 571/2016 – MODIFICAT, P118/99, P118/3

LISTA OBIECTIVELOR AUTORIZATE

Modele cereri

AUTORIZARE RUTE DE TRANSPORT DEȘEURI PERICULOASE

Documentele care se depun în vederea emiterii avizelor și autorizațiilor

• Listele complete cu verificatorii de proiecte şi experţii tehnici atestaţi la cerinţa esenţială „securitate la incendiu” – construcţii şi instalaţii, le puteți găsi aici.

Legislație

  • legea 50 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
  • hg 273 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora
  • hg 862 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă
  • OMAI 180 din 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă
 • Hotarare nr 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şisau autorizării privind securitatea la incendiu

Lista cu firme autorizate (cf OMAI 87/2010) pentru efectuarea lucrarilor in domeniul apararii impotriva incendiilor.

• Lista completă a persoanelor fizice şi juridice atestate, o puteți găsi aici.

• La emiterea avizelor şi/sau a autorizaţiilor de securitate la incendiu şi protecţie civilă nu se percep taxe.

Pregătirea Populației

SERVICIUL PREGĂTIRE PENTRU INTERVENȚIE ȘI REZILIENTA COMUNITĂTILOR

Obiective

1. Asigurarea respectării prevederilor actelor normative şi a celorlalte reglementări privind apărarea împotriva incendiilor şi dezastrelor;

2. Protecţia şi pregătirea populaţiei privind riscurile identificate şi modul de comportare în cazul situaţiilor de urgenţă;

3. Optimizarea capacităţii de autoprotecţie şi răspuns în situaţii de urgenţă a comunităţilor locale.

Atribuţii principale

- planificarea şi desfăşurarea de controale, verificări şi alte acţiuni de prevenire privind modul de aplicare a prevederilor legale în domeniul apărării împotriva incendiilor, al modului de asigurare a răspunsului la nivel local, precum şi privind pregătirea şi protecţia populaţiei, al înştiinţării, alarmării, evacuării şi adăpostirii în situaţii de urgenţă şi conflict armat; propune măsurile necesare pentru modernizare, completare şi dotare a sistemului de înştiinţare, avertizare şi alarmare;

- elaborarea planului judeţean de evacuare în situaţii de urgenţă a populaţiei şi bunurilor materiale importante, participarea la elaborarea planului judeţean de evacuare în situaţii conflict armat, precum şi ale celor de la nivelul municipiilor;

- coordonarea, îndrumarea şi verificarea modului de întocmire a planurilor de evacuare în situaţii de urgenţă/conflict armat de către structurile cu atribuţii în domeniu;

- planificarea, coordonarea şi controlul pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă, în zona de competenţă, a tuturor categoriilor de personal;

- coordonarea şi desfăşurarea exerciţiilor de înştiinţare, avertizare şi alarmare publică organizate la nivel municipal şi local;

- executarea de activităţi de informare preventivă a autorităţilor, organismelor, factorilor implicaţi şi a populaţiei, precum şi pregătirea acestora pentru situaţii de urgenţă;

- organizarea şi desfăşurarea de acţiuni educative cu cercurile tehnico-aplicative din şcoli şi a concursurilor cu tematică specifică;

- îndrumarea, controlul şi pregătirea serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă din zona de competenţă, precum şi organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale cu acestea;

- desfăşurarea de activităţi în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională în ocupaţii din domeniul de competenţă, precum şi cu privire la controlul şi monitorizarea acestora şi evaluarea absolvenţilor cursurilor de formare profesională;

- constatarea şi sancţionarea încălcării dispoziţiilor legale din domeniul de competenţă;

- desfăşurarea de activităţi privind soluţionarea petiţiilor în domeniul de competenţă.

Recomandări

Documente model

  • Plan de evacuare al populației și bunurilor materiale din municipiul (orașul, comuna), în situaţii de urgenţă, când viaţa şi sănătatea locuitorilor, animalelor şi siguranţa bunurilor materiale sunt puse în pericol
 • Schema de înștiințare, avertizare și alarmare a localității (instituției publice, operatorului economic)

Regulamente concursuri

Ghiduri

Pliante

Planuri

Teme de pregătire

CONTROL SI ACTIVITĂȚI PREVENTIVE

Lista amplasamente inventar seveso

CONTROL SI ACTIVITĂȚI PREVENTIVE

Flyer A5_versoFlyer A5_fataFlyer 2_versoFlyer 2_fata

Citește restul acestei înregistrări »