Avizare - autorizare

Informații legate de atribuțiile și activitățile desfășurate de Compartimentul Avizare — Autorizare

Avizare — autorizare

COMPARTIMENTUL AVIZAREAUTORIZARE

• Programul de relații cu publicul pentru depunerea/emiterea avizelor/autorizațiilor de securitate la incendiu și protecție civilă cât și a punctelor de vedere tehnice de specialitate:

  • Zilnic (zile lucrătoare), între orele 08.00 — 16.00, la sediul Inspecției de Prevenire din municipiul Constanța, b‑dul Tomis, nr. 51, etaj 3

Adresă de e‑mail: avizare_autorizare@isudobrogea.ro (numai pentru depunerea documentațiilor semnate electronic)

Începand cu 01.01.2024 documentațiile de avizare/autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civila se depun în format electronic. Prin excepție, până în data de 31.03.2024, documentațiile tehnice de proiectare se pot depune și în format letric.

 

Omai 180 v3

H.G.R. 571 varianta finală 28.01.2023

PRECIZĂRI IGSU REFERITOR LA APLICAREA HGR 571/2016 – MODIFICAT, P118/99, P118/3

LISTA OBIECTIVELOR AUTORIZATE

Modele cereri

AUTORIZARE RUTE DE TRANSPORT DEȘEURI PERICULOASE

Documentele care se depun în vederea emiterii avizelor și autorizațiilor

• Listele complete cu verificatorii de proiecte şi experţii tehnici atestaţi la cerinţa esenţială „securitate la incendiu” – construcţii şi instalaţii, le puteți găsi aici.

Legislație

    • legea 50 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
    • hg 273 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora
    • hg 862 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă
    • OMAI 180 din 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă
  • Hotarare nr 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şisau autorizării privind securitatea la incendiu

Lista cu firme autorizate (cf OMAI 87/2010) pentru efectuarea lucrarilor in domeniul apararii impotriva incendiilor.

• Lista completă a persoanelor fizice şi juridice atestate, o puteți găsi aici.

• La emiterea avizelor şi/sau a autorizaţiilor de securitate la incendiu şi protecţie civilă nu se percep taxe.