Istoric pompieri

Istoria pompierilor militari constănţeni

Focul, unul din elementele esenţiale ale vieţii, adevărat „motor” al dezvoltării civilizaţiei umane, poate fi, atunci când este scăpat de sub control, un duşman de temut al acesteia. Alături de cutremure, inundaţii, secete, focul a pricinuit omenirii mari pagube materiale şi, nu de puţine ori, şi‑a luat şi tribut de sânge. De aceea a apărut preocuparea  organizării  unor formaţiuni de luptă împotriva focului şi instituirea unor reguli de prevenire a incendiilor.

Pe teritoriul ţării noastre, primele forme de organizare a celor ce interveneau, la incendii, le-au constituit pompierii civili, spre sfârşitul secolului al XVIII-lea, mai ales în localităţi din Transilvania. Dotarea lor era mai mult decât modestă (găleţi, lopeţi, căngi, topoare, mai apoi sacale şi pompe de mână) fapt pentru care nu reuşeau întotdeauna să stingă incendiile din localităţi. Odată cu dezvoltarea societăţii, a apărut necesitatea organizării unor formaţiuni de pompieri specializaţi, gata în orice moment să intervină pentru stingerea incendiilor. Organizarea în sistem militar, cu caracteristicile acestuia (disciplină, rigoare, operativitate), s‑a dovedit a fi cea mai potrivită, astfel încât, în anul 1835, a fost constituită prima unitate de pompieri militari — Compania de Pompieri Iaşi, urmată la 1 iulie 1845 de Roata de pompieri Bucureşti şi mai apoi de unităţi în toate oraşele importante din ţară.


Conform atestărilor existente la 1880 stingerea incendiilor era în atribuţia organelor de poliţie ajutaţi de hamalii din Portul Constanţa şi sacagii. După acest an, se creează serviciul „Pompieriei Comunale”, serviciu constituit dintr-un comandant şi 14 oameni de serviciu, 26 de cai, patru pompe mobile şi 13 sacale, în caz de nevoie apelându-se şi la ajutorul a 80 de sacagii. Pompierii erau plătiţi şi pentru a asigura stropirea străzilor, activitate la care foloseau o pompă fixă special instalată. În perioada premergătoare primului război mondial, şeful pompierilor din Constanţa era faimosul Griva.

În 1925 ca urmare a slabei organizări şi instruiri a pompierilor, Primăria Constanţa întreprinde demersurile necesare în vederea militarizării acestui serviciu. În acest sens este trimisă adresa nr. 32 din 3 ianuarie 1925 către comandantul Diviziei IX, la care Inspectoratul Pompierilor Militari răspundea favorabil prin adresa nr.1900 din 24 noiembrie 1925. Astfel, începând cu 1926 pompierii din Constanţa au fost militarizaţi, iar în fruntea serviciului a fost numit slt. Nicolae Picioruş.

Se poate considera anul 1926 ca fiind anul în care s‑a înfiinţat prima subunitate de pompieri militari în Dobrogea. Aceasta subunitate, a funcţionat sub egida primăriei până în 1949, când trece în cadrul trupelor Ministerului Afacerilor Interne (MAI) sub denumirea de Compania Pompieri Constanţa aparţinând, din punct de vedere organizatoric, de Grupul Regional de Pompieri Ploieşti. În urma raionării administrative a ţării, din 1952, compania îşi schimbă titulatura în Compania PCI Constanţa Oraş, aparţinând de Grupul Regional PCI Constanţa, cu sediul în oraşul Constanţa şi care îşi exercita atribuţiunile de pază contra incendiilor pe teritoriul regiunii şi oraşului Constanţa.


Din anul 1960, ca urmare a schimbării denumirii regiunilor administrative, Compania P.C.I. Constanţa Oraş face parte din Grupul Regional PCI Dobrogea, cu sediul în oraşul Constanţa, str. Mircea nr. 104. Activitatea de bază a acestei companii este asigurarea intervenţiei pentru localizarea şi lichidarea incendiilor declarate în oraşul Constanţa cât şi în cadrul raionului său de intervenţie, extins în cuprinsul raioanelor: Negru Vodă, Hârşova, Istria, o parte din raionul Medgidia precum şi pe teritoriul Constanţa litoral.

Următoarea secţie de pompieri înfiinţată a fost Compania PCI Constanţa Port. Din 1930 aceasta a fost organizată în scopul asigurării intervenţiei pentru localizarea şi lichidarea incendiilor declarate pe teritoriul portului. În 1942 compania se mută în noul local, special construit pe teritoriul portului, lângă poarta de acces nr. 2. Începând cu 1949 compania trece în cadrul trupelor MAI, aparţinând din punct de vedere organizatoric de Grupul Regional PCI Ploiesti, iar din 1952 trece în subordinea Grupului Regional PCI Constanţa. În anul 1976 Compania de Pompieri Port se mută într-un sediu nou construit în zona porţii nr. 5, unde funcţionează şi astăzi.


La data de 22 septembrie 1940 prin transferul fostei Secţii de pompieri Bazargic în oraşul Medgidia, se înfiinţează Secţia de Pompieri Medgidia, funcţionând sub egida primăriei oraşului, în scopul asigurării intervenţiei pentru stingerea incendiilor de pe teritoriul oraşului şi plasei Medgidia. În această formă funcţionează până la 1 august 1943, când conform ord. 20537 al Comandamentului Corpului de Pompieri Militari, trece la Grupul 2 Pompieri Bucureşti. La 01 ianuarie 1948 secţia trece în subordinea Grupului 6 Pompieri Galaţi, iar trei luni mai târziu a fost militarizată, trecând în structurile MAI.


La data de 06 iunie 1948, Secţia Pompieri Medgidia trece din punct de vedere administrativ şi se subordonează Grupului Pompieri Constanţa. Începând cu data de 20 august 1949 Secţia Pompieri Medgidia se mută într-un sediu din str. Decebal nr.4, iar la 01 decembrie 1953 se transformă, din punct de vedere organizatoric, în companie. Activitatea de bază a Companiei PCI Medgidia era asigurarea intervenţiei pentru stingerea (localizarea şi lichidarea) incendiilor declarate în oraşul Medgidia, cât şi în cadrul raionului său de intervenţie extins în cuprinsul raioanelor Adamclisi, Negru Vodă o parte şi Hârşova partea de est.

La nivelul ţării, organizarea trupelor de pompieri a trecut prin mai multe etape, relevante pentru judeţul nostru fiind următoarele:

- Prin Ordinul de zi nr.9 din 6 mai 1934, pompierii din România s‑au organizat în două grupuri zonale:

  • Grupul 1 Pompieri Bucureşti, incluzând unităţile din Bucureşti şi Moldova;
  • Grupul 2 Pompieri Craiova, incluzând unităţile din Muntenia şi Dobrogea (unde era inclusă unitatea din Constanţa);

- Prin Ordinul Marelui Stat Major nr.5489 din 12 februarie 1937, Corpul Pompierilor Militari s‑a reorganizat pe şapte grupuri teritoriale: Craiova, Bucureşti, Constanţa, Galaţi, Iaşi, Sibiu şi Timişoara.

La 01 iulie 1975 se înfiinţează Compania de Pompieri Mangalia, sub comanda căpitanlui Alexandru Petruş, iar la 01 iunie 1980, prin Ordinul Ministrului de Interne nr.I/04828, se înfiinţează Compania de Pompieri Midia-Năvodari, fiind numit la comandă lt. Sincu Mihai. Această companie avea misiunea principală de a asigura intervenţia la incendii pe Platforma Petrochimică Midia-Năvodari. Câţiva ani mai târziu, prin ordinul Comandantului Pompierilor nr.01992/07.07.1986, s‑a înfiinţat Pichetul de Pompieri Cernavodă, cu misiunea de a asigura intervenţia la incendii la Centrala Nuclearo-Electrică Cernavodă, comandantul pichetului fiind plt. Banciu Virgil. Pentru că centrala nucleară prezenta un obiectiv important, printr-un Ordin al Ministrului de Interne, la 15 mai 1989, pichetul se transformă în Compania de Pompieri Cernavodă.


Organizarea companiilor de pompieri de până la 1989 lăsa aglomerările urbane neacoperite din punct de vedere operativ. Astfel, după 1990, eforturile pompierilor militari au fost direcţionate pentru înfiinţarea de noi subunităţi în localităţi, în vederea împărţirii judicioase a raioanelor de intervenţie şi asigurarea timpilor de intervenţie operativi pe teritoriul judeţului. Primul pas a fost făcut la data de 01 septembrie 1992, când prin O.M.I. 048821 s‑a înfiinţat Compania de Pompieri Palas Constanţa care a preluat zona sudică a municipiului din raionul de intervenţie al Companiei Constanţa – Oraş. Avându-se în vedere întinderea judeţului, puterea economică, diversitatea activităţilor desfăşurate de agenţii economici şi nu în ultimul rând numărul mare de locuitori, la 15 august 1995, în baza O.M.I. nr.I/05547, Grupul de Pompieri al judeţului Constanţa se transformă în Brigada de Pompieri „Dobrogea” a judeţului Constanţa, sub comanda col. ing. Jercea Vasile Valerian, fiind structurată în trei batalioane:

  • Batalionul de Pompieri 1 Constanţa – Oraş format din Detaşamentul 1 Constanţa – Oraş, Compania 1 Constanţa – Palas şi Compania 2 Midia – Năvodari;
  • Batalionul de Pompieri 2 Constanţa – Port format din Detaşamentul 2 Constanţa — Port, Compania 3 Mangalia şi Compania 4 Tuzla;
  • Batalionul de Pompieri 3 Cernavodă format din Detaşamentul 3 Cernavodă, Compania 5 Medgidia şi Compania 6 Hârşova.

Odată cu reorganizarea Grupului de Pompieri s‑au înfiinţat şi două noi subunităţi, actualele Staţii de Pompieri Tuzla şi Hârşova. Ultima unitate constănţeană a fost înfiinţată pe data de 9 septembrie 2000 în localitatea Chirnogeni  — Pichetul de Pompieri „13 Septembrie 2000”.

Pe data de 30 iunie 2001 dl. colonel Jercea Vasile Valerian primeşte gradul de general de brigadă, fiind trecut în rezervă cu noul grad. Timp de câteva luni, la comandă a fost şeful de stat major al brigăzii, iar începând cu 15 septembrie 2001, a fost numit comandantul Brigăzii de Pompieri „Dobrogea” a judeţului Constanţa dl. colonel Abagiu Dumitru. Începând cu 15 decembrie 2004, în baza HG 1492 din 9 septembrie 2004, privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, ia fiinţă Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al judeţului Constanţa. Totodată este numit la comanda inspectoratului dl. colonel Petre Trandafir. În luna iunie 2008, printr-un decret prezidenţial, comandantul ISU „Dobrogea”, col. dr. Petre Trandafir, a fost înaintat la gradul de general şi trecut în rezervă. Au urmat şase luni în care prim adjunctul, dl colonel dr. Neculai Coman a fost împuternicit inspector şef. La 22 decembrie 2008, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a organizat concursul pentru ocuparea funcţiei de inspector şef al I.S.U. „Dobrogea” şi astfel, începând cu 01 ianuarie 2009, a fost numit la conducerea inspectoratului, dl. colonel Viorel Costache.