CONTROL SI ACTIVITĂȚI PREVENTIVE

Lista amplasamente inventar seveso

CONTROL SI ACTIVITĂȚI PREVENTIVE

Flyer A5_versoFlyer A5_fataFlyer 2_versoFlyer 2_fata


Obiective

    1. asigurarea respectării prevederilor actelor normative şi a celorlalte reglementări privind apărarea împotriva incendiilor şi dezastrelor;
  1. identificarea, evaluarea şi analiza pericolelor potenţiale, aprecierea probabilităţii de apariţie şi a consecinţelor riscurilor pentru viaţa oamenilor, mediu şi bunuri materiale.

Atribuții principale

- planificarea  şi desfăşurarea, împreună cu alte structuri responsabile la nivel judeţean, după caz, de inspecţii, controale, verificări şi alte acţiuni de prevenire privind modul de aplicare a prevederilor legale în domeniul apărării împotriva incendiilor, al protecţiei civile, al controlului asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase (Directiva SEVESO II) şi gestionarea deşeurilor din industriile extractive;

- participă la întocmirea planurilor de urgenţă în conformitate cu prevederile legale privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase şi gestionarea deşeurilor din industriile extractive;

- participă la planificarea, organizarea, desfăşurarea şi evaluarea exerciţiilor de testare a planurilor de urgenţă externă;

- analizarea şi eliberarea avizelor de specialitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru planurile de urgenţă internă şi pentru transportul de deşeuri periculoase;

- desfăşurarea de activităţi de informare preventivă pentru cunoaşterea de către cetăţeni a tipurilor de risc specifice zonei de competenţă, a măsurilor de prevenire, precum şi a conduitei de urmat pe timpul situaţiilor de urgenţă;

- constatarea şi sancţionarea, prin personalul desemnat, a încălcării dispoziţiilor legale din domeniul de competenţă;

- planificarea, organizarea şi desfăşurarea, prin personalul anume desemnat, de activităţi de audit de supraveghere a persoanelor autorizate/atestate care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor;

- participarea, împreună cu organele abilitate de lege, la stabilirea cauzelor probabile de incendiu, la investigarea accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase, precum şi la evaluarea urmărilor dezastrelor tehnologice şi naturale;

- desfăşurarea de activităţi privind soluţionarea petiţiilor în domeniul de competenţă;

- acordă asistenţă tehnică de specialitate persoanelor fizice şi juridice, în scris, la solicitări înregistrate sau consemnate în registrul de audienţe, în domeniul de competenţă;

- avizează dispoziţiile în domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă, regulile şi dispoziţiile de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi privat al judeţului, emise de către autorităţile locale.

 APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR

1. Obligaţiile consiliului local şi ale primarului

2. Obligaţiile administratorului, conducatorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului

3. Obligaţiile proiectanţilor şi executantilor

4. Obligaţiile cadrelor tehnice,personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării impotriva incendiilor

PROTECŢIA CIVILĂ

1. Atribuţiile consiliilor locale si ale primarului

2. Obligaţiile cetăţenilor, conducătorilor instituţiilor publice, operatorilor economici

3. Obligaţiile proiectanţilor, constructorilor şi ale beneficiarilor de investiţii

4. Norme metodologice de semnalizare a monumentelor istorice

 PERSOANE FIZICE-JURIDICE AUTORIZATE PRESTEZE LUCRĂRI 

ÎN DOMENIUL APĂRARĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

ORDIN Nr. 87 din 6 aprilie 2010

EVIDENŢĂ

I firme autospeciale bun

II firme ignifugare bun

III firme termoprotectie bun

IV STINGATOARE bun

V. firme proiectare LIMITARE STINGERE bun

VI firme INSTALARE INTRETINERE LIMITARE STINGERE bun

VII firme proiectare semnalizare bun

VIII firme instal intret semnalizare bun

IX firme proiectare sisteme si instalatii de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti, cu exceptia celor de tip natural organizat bun

X firme instalare intretinere sisteme si instalatii de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti, cu exceptia celor de tip natural organizat bun

Modele proceduri de lucru

1‑Procedură de lucru

2‑Procedură de lucru

3‑Procedură de lucru

4‑Procedură de lucru

5‑Procedură de lucru

6‑Procedură de lucru

7‑Procedură de lucru

8‑Procedură de lucru

9‑Procedură de lucru

CONTROLUL ASUPRA PERICOLELOR DE ACCIDENT MAJOR 

ÎN CARE SUNT IMPLICATE SUBSTANŢE PERICULOASE (SEVESO)

1. INFORMARI PUE

1.1 Informatii public PUE Butan Gas

1.2 Informatii public PUE Octogon Gas&Logistics

1.3Informatii public PUE OMV PETROM SECTIA TERMINAL MIDIA

1.4 Informatii public PUE Rompetrol Rafinare

1.5 Informatii public PUE CALLATIS GAS

1.6 Informatii public PUE Chimpex

1.7 Informatii public PUE Oil Terminal

1.8 Informatii public PUE SNNCNE CERNAVODA

2. INFORMATII PUBLIC OP. EC. SEVESO

2.1 Informatii public Octogon

2.2 Informatii public Butan

2.3 Informatii public Callatis

2.4 Informatii public Chimpex

2.5 Informatii public Damen

2.6 Informatii public Milenium

2.7 Informatii public Oil Terminal NordPortSud

2.8 Informatii public Omv PetromSectia Terminal Midia

2.9 Informatii public Rompetrol Rafinare

2.10 Informatii public SNC

2.11 Informatii public SNN-CNE

2.12 Informatii public ROMPETROL ENERGY

2.13 Informatii public Midia international

3. SITUATIE OP. EC. SEVESO

Ghiduri

Ghid_amenajare_teritoriala

Ghid_rapoarte_securitate

Liste de verificări

Checklist_GPL_RO

Checklist_rafinarii_RO

TRANSPORTUL DEŞEURILOR PERICULOASE ŞI NEPERICULOASE PE TERITORIUL ROMÂNIEI