S.V.S.U. - S.P.S.U.

Informații legate de atribuțiile și activitățile ce trebuie desfășurate de către Serviciile Voluntare și Private pentru Situații de Urgență

S.V.S.U. — S.P.S.U.

Servicii Voluntare și Private pentru Situații de Urgență

Legislație

    • O.M.A.I. nr. 160/2007  pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfășurare și finalizare a activității de prevenire a situațiilor de urgență prestate de serviciile voluntare și private pentru situații de urgență
      • H.G.R. nr. 160/2007  pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, condițiile de acordare și folosire a uniformei, echipamentului de protecție și însemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situații de urgență voluntare/private
  • H.G.R. nr. 1.579/2005  pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare

Documente utile

Activități derulate în comun

Regulament concursuri

Link-uri utile